KONTAKT

Udruženje boraca - Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995 Kantona Sarajevo
Trg Barcelone 2/1
71000 Sarajevo,
e-mail: info@mdr-ks.comub.mdr.ks@gmail.com 

Kontakt telefoni:
061 247 661 - Predsjednik Udruženja 
062 330 066 - Predsjednik Skupštine Udruženja
061 211 169 - Sekretar Udruženja
 

Upravni odbor UB-MDR KS

  1. Rusmir Piralić, rođ. 10.10.1974. - predsjednik Kluba MDR Novo Sarajevo – / 061 247 661/ rusmir.piralic@gmail.com
  2. Blaženko Ostojić/Emir Buljubašić - predsjednik Kluba MDR Novi Grad – Član /061 529 744/
  3. Elmir Husić, rođ. 24.07.1974. - predsjednik Kluba MDR Stari Grad – Član / 062 345 996 /elkobh@gmail.com
  4. Mirsad Šukalo,  – predsjednik Kluba MDR Centar – Član 
  5. Enes Joldo, rođ. 30.03.1975. – predsjednik Kluba MDR Ilidža – Član / 061 902 390 / enesjoldo@gmail.com
  6. Denis Mehanović, rođ. 18.09.1974. – predsjednik Kluba MDR Vogošća – Član /060 359 66 00 / mehanovic.denis@gmail.com
  7. Mirsad Durmo, rođ. 25.05.1980. – predsjednik Kluba MDR Trnovo – Član / 060 3110 566 / mirsad80@hotmail.com
  8. Sabahudin Fatić, rođ. 24.01.1977. – predsjednik Kluba Hadžići – Član / 061 713 061 / sabahudinfatic@hotmail.com
  9. Hajrudin Kulovac, rođ. 02.10.1976– predsjednik Kluba MDR Ilijaš – Član / 061 912 209 / hajrudinkulovac@gmail.com

 

Skupština:
1. Kemal Šalaka – Predsjednik / 061 347 321 / ksalaka@gmail.com
2. Emir Buljubašić – dopredsjednik / 062 280 875 / amina-buljubasic@hotmail.com
3. Osman Omeragić – dopredsjednik / 061 048 269 /

Sekretar:
Sibel Sarić / 061 211 169 / sibelap@yahoo.com

Sud časti (disciplinska komisija):
1. Jean-Claude Sejdić / 061 883 009 /
2. Goran Mioč,
3. Ekrem Hećo / 062 530 873 / heco2104@bih.net.ba

 

Klub za streljaštvo i streličarstvo:
Rijad Tikveša/ Omer Omerbašić