Udruženje boraca - Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92 - 95  Kantona Sarajevo (UB-MDR KS) u ime svih članova bivših maloljetnih dobrovoljaca, boraca, borkinja, branitelja upućujemo građanima Bosne i Hercegovine čestitku  - Sretna Nova 2024. godina! A posebno svim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, članovima porodica šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i veteranima Armije RBiH, kao i svim građanima Kantona Sarajevo i cijele Bosne i Hercegovine.

Rehabilitacija demobilisanih a nekada Maloljetnih dobrovoljca/boraca/branitelja/borkinja Armije RBiH i njihove djece kroz sportsko-rekreativnu aktivnost planinarenje sa uključenim osvajanjem vrhova planina Bosne i Herecgovine i regiona sa osnovnom porukom, logom, nazivom cjelogodišnjeg 2023/2024 eventa „Planinarenjem za Mir – Planinarenjm do Mira - Sarajevski maloljetni borci“  - "By Hiking for peace – Hiking to peace - Sarajevo juvenile fighters" je kontinuirani projekat Udruženja boraca - Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92 - 95  Kantona Sarajevo (UB-MDR KS) sa osnovnim ciljem podrške i uticaja na fizičko, zdravstveno, psihološko i socijalno osnaživanje kvalitete života naših članova i porodica.

Rehabilitacija demobilisanih a nekada Maloljetnih dobrovoljca/boraca/branitelja/borkinja Armije RBiHi njihove djece kroz sportsko-rekreativnu aktivnost planinarenje sa uključenim osvajanjem vrhova planina Bosne i Herecgovine i regiona sa osnovnom porukom, logom, nazivom cjelogodišnjeg 2023/2024 eventa „Planinarenjem za Mir – Planinarenjm do Mira - Sarajevski maloljetni borci“  - "By Hiking for peace – Hiking to peace - Sarajevo juvenile fighters" je kontinuirani projekat Udruženja boraca - Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92 - 95  Kantona Sarajevo (UB-MDR KS) sa osnovnim ciljem podrške i uticaja na fizičko, zdravstveno, psihološko i socijalno osnaživanje kvalitete života naših članova i porodica.

Udruženje boraca  – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 Kantona Sarajevo – (UB-MDRKS) – Klub Novo Sarajevo  je 29. Oktobra 2023. godine u okviru Projekta ” Rehabilitacija novosarajevskih Maloljetnih boraca kroz sportski ribolov” podržan od Općine Novo Sarajevo je uspješno realizovao završnu sesiju – 2. Kup u sportskom ribolovu “Sarajevski maloljetni borac” 2023 na rijeci Neretvi u Konjicu na Starom pazaru.