Naime, Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Danijela Kristić je dana 15.02.2023. godine podnijela Inicijativu „da za sve borce, veterane ne važe propisi koji se odnose na prekopavanje grobnog mjesta nakon isteka 10 godina neplaćanja zakupnine „ te je uputila prema nadležnim Ministarstvima, organima i tijelima Kantona Sarajevo.

Navedena Inicijativa je jedna od desetak Inicijativa koju su svi zastupnici i klubovi stranaka u Skupštini KS dobili od Udruženja boraca-Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 (UB-MDRKS) u prethodnoj godini.

Prema objavljenoj ZASTUPNIČKOJ INICIJATIVI objavljena 15. februara 2023. godine na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo se navodi da je jedan dio Inicijative dobijene od Udruženja boraca - Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 (UB-MDRKS) je zastupnica Daniela Kristić uputila prema nadležnim Ministarstvima, organima i tijelima Kantona Sarajevo na daljnje rješavanje.

Udruženje boraca – maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92. – ’95 Kantona Sarajevo poziva sve nivoe vlasti u Kantonu Sarajevo i  Bosni i Hercegovini da podrže inicijative čime će se uticati da se maloljetnom dobrovoljcu vrati čast, ponos, dignitet maloljetnog dobrovoljca, borca, branitelja...

Podsejćamo, Udruženja boraca-Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 (UB-MDRKS) je dostavilo Inicijativu koj sadrži:

 

Naime, Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Danijela Kristić je dana 15.02.2023. godine podnijela Inicijativu „da se za sve članove pomenutog udruženja (UB-MDKS) omogući besplatan ulazak na zaštićena područja na kojima se ulazak naplaćuje „ te je uputila prema nadležnim Ministarstvima, organima i tijelima Kantona Sarajevo.

Navedena Inicijativa je jedna od desetak Inicijativa koju su svi zastupnici i klubovi stranaka u Skupštini KS dobili od Udruženja boraca-Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 (UB-MDRKS) u prethodnoj godini.

Prema objavljenoj ZASTUPNIČKOJ INICIJATIVI objavljena 15. februara 2023. godine na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo se navodi da je jedan dio Inicijative dobijene od Udruženja boraca - Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 (UB-MDRKS) je zastupnica Daniela Kristić uputila prema nadležnim Ministarstvima, organima i tijelima Kantona Sarajevo na daljnje rješavanje.

Udruženje boraca – maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92. – ’95 Kantona Sarajevo poziva sve nivoe vlasti u Kantonu Sarajevo i  Bosni i Hercegovini da podrže inicijative čime će se uticati da se maloljetnom dobrovoljcu vrati čast, ponos, dignitet maloljetnog dobrovoljca, borca, branitelja...

Podsejćamo, Udruženja boraca-Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 (UB-MDRKS) je dostavilo Inicijativu koj sadrži:

Udruženje boraca – maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92. – ’95 Kantona Sarajevo (UBMDRKS) zahvaljuje se građanima Grada Sarajeva koji su u skladu sa Javnim pozivom Grada Sarajeva uputili Prijedlog  26. Januara 2023 godine da se „Šestoaprilska nagrade Grada Sarajeva" u 2023. godini dodijeli Sarajevskom Maloljetnom borcu“ .

Prijedlog  je u skladu sa pravilima Javnog poziva definisan u obliku spiska Grupe građana sa područja općina koji čine Grad Sarajevo koji svojim podacima i potpisima u ukupnom broju od 250 građana predlažu Prijedlog upućen ODBORU ZA DODJELU „ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“

Predstavnici Udruženja boraca  – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 Kantona Sarajevo – (UB-MDRKS) – Klub Novo Sarajevo uručili su Zahvalanicu Općini Novo Sarajevo - Načelniku Općine Novo Sarajevo dr. Hasanu Tanoviću u okviru Projekta ” Rehabilitacija novosarajevskih Maloljetnih boraca kroz sportski ribolov” odobren kroz Javni poziv od Općine Novo Sarajevo. Shodno uspješnoj realizaciji, besprijekornoj komunikaciji i koordinaciji sa Službom za boračko – invalidsku zaštitu pod vođstvom Šefa službe Enisa Ibrahimović i općinom Novo Sarajevo se organizovao sastanak gdje je uručena Zahvalnica – plaketa, navodi se u saopćenju UB-MDRKS.