Održan radni sastanak o Inicijativa UB-MDR KS sa predstavnicima Kantona Sarajevo

Objavljeno: 17.09.2022. | NOVOSTI

Povod za radni sastanak su bile Inicijative koje je naše Udruženje - UB-MDR KS nedavno podnijelo prema Vladi KS, nadležnim Ministarstvima, Skupštini KS, svim zastupnicima Skupštine KS i u online formi i u printanoj formi na protokol KS.

Poznato vam je da je jedino zastupnik Elmedin Konaković jedini pročitao i proslijedio kao zastupnik Skupštine KS dalje na razmatranje ostalim ministarstvima, organima i tijelima Kantona Sarajevo.

Dana 17.09.2022. godine na Ilidži se održao radni sastanak između Udruženja boraca - maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92 -95’  Kantona Sarajevo – UB-MDR KS ( Rusmir Piralić, Kemal Šalaka, Adis Pecar) i Predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić , Ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović i jedan član Vlade KS a domaćin je bilo partnersko Udruženje Maloljetnih dobrovoljaca OOR 92-95 Općine Ilidža  - UBMDROI ( Mirsad Durmo, Miralam Hadžić, Dženan Lončarić).

U radnoj, ugodnoj, inspirirajućoj atmosferi se razgovaralo o problematici, stanju i načinima rješavanja statusa i definisanja prava sarajevskih maloljetnih dobrovoljca, boraca/borkinja, branitelja u postojećem pozitivnog zakodnodavstvu. Radni sastanak je odisao postojanjem i političke volje, želje, htjenjem i shvatanjem problematike te da se riješi pitanje maloljetnih dobrovoljaca....

Predstavnici UB-MDRKS su ponovili već dostavljene inicijative iznijeli ostale detaljnije Inicijative na što su predstavnici KS iznijeli stavove da se već radi na rješavanju nevedenih inicijativa a za određene Inicijative će biti potrebno više vremena za rješavanje. U narednom periodu je za očekivati rješavanja određenih pitanja koja će biti vidljiva u realnom životu Maloljetnog dobrovoljca:

Na dnevom redu se tematiziralo i davala mišljenja o sljedećim inicijativama koje je UB-MDR KS iznio na radnom sastanku :

 1. Podnosimo inicijativu da  se donese  ZAKON O MALOLJETNIM DOBROVOLJCIMA, BORCIMA, BRANITELJIMA KANTONA SARAJEVO, ( definisanje Fonda, Registra, ostala prava priznanje/medalju/plaketu koja eventualno nosi određene benefite....

ili opciono da se u budžetu MBKS formira nova budžetska stavaka: Projekti i hitna interventna sredstva za Maloljetni dobrovoljci, borci/borkinjer, branitelji u iznosu od milion KM,

 

 1. Podnosimo inicijativu da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a Kantona Sarajevo koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bone i Hercegovine dodijeli Priznanje – Plaketa Kantona Sarajevo ,

 

 1. Podnosimo inicijativu da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bone i Hercegovine dodijelili priznanje – časna odlikovanja koja se dodijeljuje učesnicima odbrane Republike Bosne i Hercegovine: Medalja za vojne zasluge – navedeno je da ova inicitiva nije moguće ralizovati

 

 1. Podnosimo inicijativu da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bone i Hercegovine omogući kao i ostalim kategorijama boračke populacije dopune na spisku na obaviještenjima u javnim ustanovama, državnim institucijama kojima je predviđena prednost, oslobađanje od plaćanja taksi, participacija, i sl. – navedeno da je već u proceduri rješavanja

 

 1. Podnosimo inicijativu da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bosne i Hercegovine osigura petnaset(15) TAXI-licenci, čime bi se direktno uticalo na samozapošljavanje i zapošljavanje inače zaboravljene boračke populacije. U skladu s tim UB-MDRKS sa Projketom “Mali TAXI“ se u prethodnom periodu obraćalo ministarstvima Kantona Sarajevo, a  koji je definisan i usvojen u našem programu rada 2016-2020. Realizaciju ove Inicijative bi provodili Ministarstvo za boračka pitanja KS, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo  - navedeno je da je ova inicijativa upućena reornom ministarstvu na rješavanje

 

 1. Podnosimo inicijativu da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bosne i Hercegovine omogući posebni Programi (su)finansiranja samozapošljavanja bivših maloljetnih dobrovoljaca, boraca, branitelja. Realizaciju ove Inicijative bi provodili Ministarstvo za boračka pitanja KS i JU „Služba za zapošljavanje KS“. Projekti koji bi se podržali na osnovu posebnog javnog poziva za maloljetne dobrovoljce/borce, a koji bi dostavali svoje business planove – navedeno je velika mogućnost da se u vidu Programa vaučer za posao uvrste MD

 

 1. Podnosimo inicijativu da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bosne i Hercegovine omogući posebni Fond za stambeno zbrinjavanje bivših maloljetnih dobrovoljaca. Ili kroz druge ustaljene programe stambenog zbrinjavanja definisati povoljniji sistem bodovanja aplikantima iz redova populacije maloljetnih dobrovoljaca. Realizaciju ove Inicijative bi provodili Ministarstvo za boračka pitanja KS, Ministarstvo za prostorno uređenje KS i Općine iz Kantona Sarajevo – navedeno je da ovo pitanje rješava u sklopu postoječih aktivnosti Ministarstva MBKS

 

 1. Podnosimo inicijativu da svaki maloljetni dobrovoljac, borac/borkinja, branitelj prema trenutnom zakonskom rješenje koje definiše za RVI-maloljetnog dobrovoljca je moguće povećati 10 ili 20 % invaliditeta...se koriguje i da stoji u predmetnom članu Zakona: da svaki Maloljetni dobrovoljac dobija 20 % inavliditeta bez obzira na status RVI – navedeno je da već postoji način rješavanja gdje svaki MDB koji ima invaliditet može povećati procenat RVI...a da onaj koji nema status RVI da dobije 10 ili 20% invaliditeta, da isto nema smisla!

 

 1. Podnosimo inicijativu da imaoc statusa Maloljetni DBB ima besplatana prevoz u sistemu Javnog Gradskog saobraćaja: žičara, Trolebus, tramvaj, bus, mini bus na području KS – navedeno je upućeno na rješavanje resornom ministarstvu

 

 1. Podnosimo inicijativu da se imaoc statusa MDBB oslobađa od plaćanja administrativnih i sudskih taksi u općinama, Kantonalnim instutucijama i sudskim institucijama na području KS – navedeno je već u procedurma z apozitivno rješavanje

 

 1. Podnosimo inicijativu da se imaoc statusa MDBB oslobađa od plaćanja participacija i troškova liječenja u zdravstvenim ustanovama – navedeno je već u procedurama rješavanja u reosronim ministarstvima i institucijama

 

 1. Podnosimo inicijativu da se ujednači u cilju ravnopravnosti funkcionisanja Udruženja MDBB na području KS u smislu da Kantonalni nivo eventualno finansira nivo kantonalinh udruženja. Trenutno Općine u svojim javnim pozivima izričito navode u svojim javnim pozivima da se mogu prijaviti na raspisanne pozive samo boračku populaciju samo Udruženja koja su registrovana na području te Općine? Ili da se omogući svim Udruženjima da apliciraju prema svim nivoima ili da Kantonalna ministarstva u svojim javnim pozivima izričito navedu da se mogu prijaviti Udruženja sa kantonalnog nivoa? – navedeno je ovo kompleksno pitanje ustroja državnih organa i ingerencija

 

 1.  Podnosimo inicijativu da Kantonalno udruženje UB-MDRKS postane član Koordinacije boračkih Udruženja KS – navedeno je daje moguće uz prehodne radnje , kao što je proglašavanje našeg udruženja od posebnog društvenog značaja,
 2. Podnosimo inicijativu da se MDBB prioretno zapošljavaju u eko-policiju KS jer sarajevski maloljetni dobrovoljci volimo svoj grad te ćemo najbolji način to i raditi– navedeno je da će se tražiti očitovanje od resornih ministarstva,

 

 1. Podnosimo Inicijativu za dodjelu poslovnih prostorija za rad UB-MDRKS u kojem bi se mogao organizovati i muzejski prostor, sa stalnom izložbom i postavkama – navedeno ...