Pristupnica

Unosom podataka u formular pristupnice Udruženja te nakon njihove obrade i provjere postajete član Udruženja Boraca – maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata '92-'95 Kantona Sarajevo. Lični podaci dati u formularu pristupnice su isključivo za internu upotrebu unutar udruženja i od strane za to ovlaštenih lica iz udruženja.

Informacije i podaci svakog pojedinog člana Udruženja se mogu koristiti samo uz prethodnu saglanost tog člana Udruženja.

 • Ime: *

 • Prezime: *

 • Datum rođenja: *

 • Adresa: *

 • Opština/općina: *

 • Telefon: *

 • E-mail

 • Bračno stanje:

 • Broj izdržavanih članova uže porodice:

 • Stambeni status:

 • Datum stupanja u OSRBiH:

 • Datum istupanja u OSRBiH:

 • Naziv prve ratne jedinice:

 • Odlikovanja, pohvale, priznanja:

 • Ostale boračke kategorije:

 • Rješavanje kojeg problema smatrate prioritetom:

 • Navesti do sada ostvarena prava po osnovu boračko invalidske zaštite u kantonu:

 • Stručna sprema:

 • Zanimanje:

 • Trenutno zaposlenje: